Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych powstał w 2005 roku na bazie dotychczasowej działalności firmy doradczo - konsultacyjnej, która istnieje od 1990 roku. Jesteśmy firmą, która organizuje kompleksowe szkolenia z zakresu BHP, kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne, prowadzi doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także poradnictwo z zakresu zamówień publicznych. Wykonujemy również zadania służby BHP w zakładach pracy. Ośrodek posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach pod nr 1/2005. Jako instytucja szkoleniowa jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie pod numerem ewidencyjnym 2.28/00163/2005. Posiadamy certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako: agencja doradztwa personalnego, agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i agencja poradnictwa zawodowego. Współpracujemy z wieloma firmami na terenie całego kraju. Poszerzając wachlarz usług naszej firmy nieustannie staramy się sprostać rosnącym wymaganiom klientów. 

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Z wyrazami szacunku Mirosław Grabowski. 

Oferta

Realizujemy obowiązki służby bhp poprzez  kompleksową obsługę firm;  Prowadzimy szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ.; Dokonujemy ocenny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; Przygotowujemy dokumentację HACCAP oraz Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

Więcej…

Szkolenia i kursy

Kodeks pracy obliguje pracodawcę do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Prowadzimy szkolenia pracowników z zakresu BHP w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 116, poz. 972).
  
 
Więcej…

Ważne adresy

Licznik odwiedzin

Today 12

sdds 27

Week 146

Month 660

All 61769