Oferta

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, pracodawcy mogą nam powierzyć wykonywanie zadań służby BHP w ich firmie lub instytucji na zasadzie outsourcingu.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

 Korzyści dla pracodawcy z usługi outsourcingu BHP:

 • Nasza usługa to pewność, że terminowo i profesjonalnie zostaną wypełnione wszystkie prawne obowiązki z zakresu BHP, a pracodawca oszczędzi czas potrzebny na śledzenie zmian w przepisach
 • Działamy na terenie całego kraju, nasi regionalni specjaliści mogą nadzorować poszczególne filie i oddziały dużych pracodawców, gwarantując jednocześnie spójny i usystematyzowany charakter wszystkich prowadzonych działań oraz dokumentacji.
 • Wykorzystujemy nowoczesne technologie i wypracowaliśmy rozwiązania, które zapewniają wysoką efektywność naszych działań
  i usprawniają procesy. Dzięki temu możemy zaoferować przystępne ceny, pozwalające ograniczyć koszty pracodawcy związane

  z utrzymaniem służb BHP we własnym zakresie.
 • Skorzystanie z naszego outsourcingu to inwestycja w bezpieczeństwo pracowników i stały nadzór specjalistów.

W ramach outsourcingu BHP kompleksowo  zajmujemy się wszystkim, co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, w tym między innymi:

 • analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowe oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz przedstawiamy wnioski profilaktyczne w celu ich likwidacji,
 • prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
 • sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,
 • opracowujemy instrukcje BHP, regulamin pracy, procedury, szkolenia okresowe itp.,
 • sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,
 • prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
 • przeprowadzamy postępowania powypadkowe,
 • wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentujemy klienta w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy,
 • bierzemy udział w przeprowadzaniu badań środowiskowych,
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • wykonujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • sporządzamy dokumentację HACCAP.

Outsourcing BHP – podsumowanie

Jako doświadczeni eksperci z branży BHP przygotowaliśmy specjalną ofertę outsourcingu dla firm i instytucji, która obejmuje pełnienie zadań służby BHP kompleksowe wsparcie we wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Korzyści płynące z tego typu rozwiązania to nie tylko odciążenie własnej kadry pracowniczej z obowiązku czuwania nad kwestiami związanymi z BHP oraz konieczności przeprowadzania dodatkowych szkoleń, ale przede wszystkim gwarancja kompetencji i zachowania pełnej zgodności stosowanych w miejscu pracy zaleceń i przepisów z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Ważne adresy

Licznik odwiedzin

Today 12

sdds 27

Week 146

Month 660

All 61769