Oferta

Wykonywanie obowiązków służby bhp - kompleksowa obsługa firm; 

Szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ;

Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

Wykonywanie pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy;

Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy (Proponujemy Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej);

Merytoryczną pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną;

Opracowywanie instrukcji i regulaminów;

Opracowywanie dokumentacji HACCP;

Opracowywanie programów szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk;

Pomoc w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy;

Inne usługi według potrzeb klientów;

Usługi w zakresie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;

Kadry HR; 

Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne w tym szkolenia z zakresu usuwania azbestu;

Ważne adresy

Licznik odwiedzin

Today 12

sdds 22

Week 109

Month 78

All 23311