Do końca sierpnia 2019 roku przyjmujemy zapisy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs jest przeznaczony dla osób obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 89 762 0790 oraz 601 663 586.


Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

W dniu 23 stycznia 2019 roku zakończyło się szkolenie aktualizujące, przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

 

 

 

 

W grudniu 2018 roku po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat Eksperta BHP

przyznawany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

 

 

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych otrzymał

Akademicki Certyfikat Współpracy


 

 

 

 

 

 

 

W dniu 10 października 2018 roku, w Warszawie uzyskaliśmy Certyfikat kompetencji eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych.

 


 

W dniu 12 października 2018 roku uczestniczyliśmy w Konferencji „Młodzi wchodzą do gry” zorganizowanej w ERANOVA Miejscu Kreatywnej Aktywności w Olsztynie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa warmińsko – Mazurskiego.


 

 

 

 

 

 

 

W dniu 27 września 2018 roku, uczestniczyliśmy w Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta. Honorowy patronat objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Starosta Powiatu Bartoszyckiego.


 

W dniach 2 i 3 sierpnia 2018 roku w Zduńskiej Woli, uczestniczyliśmy w spotkaniu przedstawicieli Regionalnych Ośrodków BHP. Organizatorem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.


 

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach, jako partner Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie ogłasza nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Szczegółowe informacje o kierunkach proponowanych studiów i terminach rekrutacji można uzyskać w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych, przy ul. Konopnickiej 2A w Bartoszycach,  pod nr tel. 897620790,  oraz na stronie Instytutu www.podyplomowe.info

 centrum edu WSNP 2 egz


 

W dniach 12 i 13 kwietnia 2018 roku w Elblągu uczestniczyliśmy w I Konferencji Dyrektorów Niepublicznych Szkół i Placówek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.


 

 

 

 

 

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Warszawie wzięliśmy udział w uroczystym podsumowaniu kampanii społecznej „Bezpiecznie od początku”.

Otrzymaliśmy dyplom CIOP – PIB za działania na rzecz zwiększania świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników młodych i niedoświadczonych.  


 


 

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 r. w Zduńskiej Woli wzięliśmy udział w spotkaniu przedstawicieli Regionalnych Ośrodków BHP.  Organizatorem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

 


W dniu 29.11.2017 roku w Mrągowie uczestniczyliśmy w obchodach 10-lecia WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PAKTU NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO.


 

 

ciop pib

W dniu 24.11.2017 r. zorganizowaliśmy konferencję BHP „BEZ STRESU - LEGALNIE” Miała ona charakter szkoleniowo-informacyjny i była przeznaczona dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Współorganizatorami konferencji byli:

- Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie,

- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 


 

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach ogłasza zapisy na: Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: „Wczesne nauczanie języka obcego”

Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego poziomowi B2 np.: First Certificate lub egzaminu Pearson). Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów podyplomowych „Wczesne nauczanie języka obcego”.

Rodzaje kursów

Kurs I od poziomu A1 do B2 – 15 miesięcy

Kurs II od poziomu A2 do B2 – 11 miesięcy

Kurs III od poziomu B1 do B2 – 7 miesięcy

Kurs kończy się egzaminem certyfikacyjnym TELC B2. Po egzaminie absolwent otrzymuje certyfikat TELC-B2 z WBT Frankfurt am Main.

Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie rekrutacyjnym w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych przy ul. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 7620790, 601 663 586


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 października 2017 roku, uczestniczyliśmy w Dniach Bezpieczeństwa Technicznego w UDT „Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych”  zorganizowanych Hotelu Wileńskim w Olsztynie przez Urząd Dozoru Technicznego w Olsztynie.


 

 

 

 

 

  

W dniu 21 września 2017 roku, uczestniczyliśmy w Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i Starosty Powiatu Bartoszyckiego.


 

W dniu 8 września 2017 roku uczestniczyliśmy w Konferencji „Bezpiecznie od początku” zorganizowanej w Hotelu HP PARK w Olsztynie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Olsztynie


 

W dniach 30 i 31 sierpnia 2017 roku w Zduńskiej Woli uczestniczyliśmy w spotkaniu szkoleniowym  Ekspertów do spraw BHP zorganizowanym przez  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   


 

W dniu 11 lipca 2017 roku, w Warszawie, uczestniczyliśmy w spotkaniu Regionalnych Ośrodków BHP akredytowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.


 

W dniu 6 czerwca 2017 roku, uczestniczyliśmy w obchodach 15-lecia istnienia firmy Nova Mazur Desing Sp. z o.o. Bartoszyce, w której realizujemy zadania służby BHP.


 

W dniach 29 i 30 maja 2017 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczestniczyliśmy w konferencji naukowej nt.: "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM. NAUKA W SŁUŻBIE PRAKTYKI" zorganizowanej pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


 

W dniach 20 i 21 maja 2017 roku braliśmy udział w konferencji "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI" zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Studiów Podyplomowych, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.


 

W dniu 12 maja 2017 roku ukończyliśmy szkolenie zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie pod hasłem:

"ZMIANY W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W SZKOLE".


 

W dniu 31 marca 2017 roku uczestniczyliśmy w seminarium "STANDARDY W PRACY SŁUŻBY BHP - RUSZTOWANIA" zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie.


 

Informujemy, że rozszerzyliśmy zakres świadczonych przez nas usług o tworzenie:

Dokumentacji Dobrych Praktyk Produkcyjnychi Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP/GMP), które obejmują: instrukcje, procedury, formularze dotyczące charakterystyki technicznej obiektu i jego wyposażenia, procesów zachodzących na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji żywności.

Księgi Jakości HACCP, która obejmuje opis produktów, schematy technologiczne, analizę zagrożeń, określenie krytycznych punktów kontroli oraz kontrolę tych punktów.

Serdecznie zapraszamy.


 

Regionalny Ośrodek BHP akredytowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w zakresie usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie BHP (nr akredytacji RO-9/2009), oferuje Państwu między innymi:

- Wykonywanie obowiązków służby bhp - kompleksową obsługę firm;

- Szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ. (także w języku migowym);

- Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

- Pomoc w wykonywaniu dokumentacji HACCP;

- Wykonywanie pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy;

- Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy (proponujemy Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej);

- Merytoryczną pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną;

- Opracowywanie instrukcji i regulaminów;

- Opracowywanie programów szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk;

- Pomoc w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

- Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy;

- Inne usługi według potrzeb klientów;

- Usługi w zakresie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy (prowadzimy Agencję Zatrudnienia - wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 2208),

- Kadry HR; 

- Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne, w tym szkolenia z zakresu usuwania azbestu;

Usługi świadczymy na terenie całego Kraju!, Rzetelnie,  profesjonalnie i z pasją !


 

 

W dniu 28.11.2016 r. zorganizowaliśmy konferencję BHP  „ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY”

Miała ona charakter szkoleniowo-doradczy i była przeznaczona dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Współorganizatorami konferencji byli:

- Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie,

- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach oraz

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.


 

W dniach 14-15 listopada 2016 r. w Zduńskiej Woli  wzięliśmy udział w spotkaniu przedstawicieli  Regionalnych Ośrodków BHP. Pierwszego dnia odbyły się m.in. warsztaty na temat nowej międzynarodowej normy ISO 45001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Drugiego dnia tematem była norma na zarządzanie usługą edukacyjną oraz forma certyfikatów dla ekspertów odbierających projekty.

Organizatorem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.


 

W dniu 17 października 2016 r. w Olsztynie wzięliśmy udział w konferencji inaugurującej Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach "NOWE WYZWANIA RYNKU PRACY".


Organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.


 

W dniach 27-28 września 2016 r. w Zduńskiej Woli wzięliśmy udział w spotkaniu Regionalnych Ośrodków BHP oraz stowarzyszonych ekspertów z jednostek edukacyjnych.

Organizatorem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.


 

W dniu 15.06.2016 r. w Olsztynie wzięliśmy udział w spotkaniu informacyjnym  DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO UDT pt.: „Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego”.

Organizatorem był Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Olsztynie.


 

W dniach 08 i 09.06.2016 r. wzięliśmy udział w spotkaniu przeznaczonym dla Regionalnych Ośrodków BHP pt.: „Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez działania inwestycyjne w wybranych obszarach technicznych”, które odbyło się w Legnicy.


 

W dniach 18-19.11.2015 r. w Zduńskiej Woli wzięliśmy udział w szkoleniu pt. „Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez wybrane działania inwestycyjne”.

Organizatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach Programu dofinansowania przedsiębiorstw realizowanego przez ZUS.


 

Uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym pt. „Dni Bezpieczeństwa Technicznego w UDT – Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – urządzenia eksploatowane na placach budowy” Odbyło się ono 21.10.2015 r. w Olsztynie.

Spotkanie zorganizowane było z udziałem przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.


 

12 października 2015 r. uczestniczyliśmy w konferencji „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie” zorganizowanej w Olsztynie przez Wojewódzki Urząd Pracy i Komendę Wojewódzką Policji.


 

Braliśmy udział w konferencji pt. „Stres w pracy” zorganizowanej przez CIOP-PIB oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy - Gdańsk 07.10.2015 r.      


 

W dniach 06-08.09.2015 r. w Pieszycach braliśmy udział w Konferencji  „Podziel się bezpieczeństwem – dobre praktyki bhp w przemyśle” oraz szkoleniu dotyczącym programu dofinansowania przedsiębiorstw przez ZUS celem poprawy warunków pracy.

Konferencja zorganizowana była w ramach ogólnopolskiej kampanii, której koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.


 

Ważne adresy

Licznik odwiedzin

Today 4

Month 449

All 12142