Szkolenia i kursy

Kodeks pracy obliguje pracodawcę do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Prowadzimy szkolenia pracowników z zakresu BHP w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 116, poz. 972).
  
 

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów i seminariów, które odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub u Klienta. W celu zaoszczędzenia Państwu bezcennego czasu dla wybranych grup pracowniczych proponujemy także korespondencyjne szkolenia okresowe bhp prowadzone w systemie samokształcenia kierowanego.

W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy i prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony ppoż. Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym. 

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń BHP wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. 

Rodzaje prowadzonych przez nas szkoleń i kursów:

1. Szkolenia wstępne:

- Szkolenia wstępne ogólne - tzw. "instruktaż ogólny".

2. Szkolenia okresowe:

- Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w tym: kierownicy, mistrzowie, brygadziści),

· Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

· Dla pracowników inżynieryjno – technicznych, 

· Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby,

· Dla pracowników administracyjno – biurowych.

3. Szkolenia specjalistyczne:

· Szkolenia z zakresu ochrony p.poż.,

· Kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - kurs przeznaczony dla osób, które obsługują punkty pierwszej pomocy w zakładach pracy, a jego celem jest zdobycie umiejętności z zakresu oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnej pracy w punktach pierwszej pomocy. Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora medycznego.

· Szkolenia z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy "instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu". Ośrodek umożliwia zdobycie tych kwalifikacji osobom kierującym pracownikami prowadzących instruktaż stanowiskowy. 

4. Kursy zawodowe:

  • Kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  • Kursy i szkolenia zawodowe wg. potrzeb zakładów pracy,
  • Kurs dla wychowawców sezonowych placówek wypoczynkowych,

Ważne adresy

Licznik odwiedzin

Today 1

sdds 30

Week 64

Month 477

All 62435